בבקשה תסמנו תרומה חודשית.

תביעה להפחתת מזונות - דוגמא

בבית משפט למשפחה

ב _____

 

 

התובע/ת:

 

שם משפחה

שם פרטי

מספר זהות

 

 

 

     

 

המען

מיקוד

מס' טלפון

מס' פקס'

    

 

 

נגד: 

           

 

הנתבעים:       1.  _________________, ת"ז, ________________, אימא

 1. _________________, ת"ז, _______________, קטין
 2. _________________, ת"ז, _______________, קטין

 

                        כתובת: _______________________________

                        טל.  __________________, פקס ___________

                        דוא"ל ________________________________

                                                    

מהות התביעה:  הפחתת מזונות זמנית וקבועה

 

תביעה להפחתת מזונות קטינים

 

 1. התובע הינו גבר גרוש/פרוד תושב העיר ______, בן __________, העוסק ב _________.
 2. הנתבעת היא אימם של הקטינים, תושבת העיר ______, בת ____, העוסקת ב ________.
 3. התובע והנתבעת היו נשואים זה לזו מתאריך _________ עד ________ שהוא מועד הפרידה.
 4. גט ניתן בתאריך ___________.
 5. הליכים לפירוק הזוגיות נפתחו לראשונה בתאריך ________ בבית המשפט למשפחה (או בבית הדין הרבני) ע"י ___________.
 6. הקטינים נשוא התביעה הם:

שם: _________, יליד _______, בן __________, במסגרת חינוכית: _____.

שם: _________, יליד _______, בן __________, במסגרת חינוכית: _____.

 

שם: _________, יליד _______, בן __________, במסגרת חינוכית: _____.

 1. נכון להיום הסדרי המשמורת/ראייה הם כדלקמן:________________.
 2. הילדים שוהים אצל הנתבעת  % ____  מהשבוע, ואצל התובע %____ מהשבוע.
 3. בתאריך _______ ניתנה החלטה למזונות זמניים בסך של ______ ₪, ועוד ________ בעבור _______ ועוד ______ בעבור ________ ובסך הכול ______ ₪.
 4. בתאריך ________ניתן פסק דין למזונות קבועים בתיק _______ בבית המשפט למשפחה ב _______ ע"י כב' השופטת _________ על סך של _______ ₪.
 5. המזונות שנקבעו הם בשיעור %_____ מתוך שכרו של התובע.
 6. לתובע יוחס סך של ______ ₪ ככושר השתכרות פיקטיבי שאינו קיים.
 7. בית המשפט מעולם לא בחן את כושר ההשתכרות של הנתבעת. (בחינת צד אחד ואי בחינת צד שני אך ורק על בסיס מינו של הנבחן מהווה הפלייה).
 8. המזונות שנקבעו אינם מאפשרים לתובע יכולת קיום אישית.
 9. המזונות שנקבעו פוגעים ביכולתו של התובע להיות בקשר מלא ומקסימי עם ילדיו ולשהות עימם זמן איכות, היות ומובלע בפסיקת המזונות שעל התובע לצאת לעבוד בנוסף לעבודתו על חשבון זמן בו הוא יכול לשהות עם ילדיו, ללמדם, לחנכם, להעניק אהבה, תמיכה, עצות ומשענת אבהית, שהרי בית המשפט מבקש מהתובע לעבוד כמו חמור עבודה מהבוקר עד הערב, מצאת החמה עד צאת הנשמה, ולא להיות עם ילדיו.
 10. חל שינוי מהותי במצבו הכלכלי של התובע.
 11. בעקבות שינויים משמעותיים בחייו של התובע הוא איננו יכול לשאת בפסק הדין בעניין מזונות ילדיו כבעבר.
 12. השינויים המשמעותיים הם כדלקמן: __________________
 13. בין השאר חלה גם הידרדרות משמעותית במצבו של התובע הרפואי אשר עקב המאבקים המשפטיים, הינו סובל מפוסט טראומה של שנובעת מהחוויות האיומות שעבר בבית המשפט למשפחה.
 14. בין השאר, הנתבעת גרמה לתלונות שווא ומאסרים של התובע כדלקמן: _____.
 15. רצ"ב תדפיסי חשבונות בנק, צווי עיקול, מכתבים מנושים, תלושי משכורת ומסמכים שונים המעידים על הידרדרות המצב הכלכלי, נספח "א".
 16. בעוד שבזמן מתן ההחלטה למזונות זמניים התובע עסק ב _______ והשתכר כ _______, הרי שכיום התובע עוסק ב ____________ ומשתכר כ _______.
 17. בעוד שבזמן מתן ההחלטה למזונות זמניים יוחס לתובע כושר השתכרות פיקטיבי של _______ ש"ח, הרי לא ניתן לייחס לתובע כושר השתכרות זה, בין השאר היות ושכיום התובע עוסק ב ____________ ומשתכר כ _______.
 18. שעות העבודה הן מ _______ עד _________, כלומר ____ שעות בשבוע.
 19. לעניין כושר ההשתכרות יצוין שהתובע ממצה את הזמן הזמין לעבודה, איננו יכול למצוא משרה נוספת, השוק איננו זמין לעבודות נוספות או זמניות, ובמיוחד לא למי שיש לו ילדים, והוא מבוגר, והוא טרוד בענייני מריבות משמורת, הסדרי ראייה, משפטים והוצאה לפועל.
 20. מאז מתן ההחלטה למזונות זמניים התובע הוציא סך של _______ בגין הוצאות משפטיות עבור עוה"ד _________, ועוה"ד _______, כאשר סכום זה היה חיוני לייצוגו שאללא כן, התובע היה יכול להיות במצב גרוע ביותר ללא יצוג משפטי, וסכום אדיר זה גורע מיכולתו של התובע לפרנס את עצמו.
 21. מאז מתן ההחלטה למזונות זמניים נפתחו הליכי הוצאה לפועל דרקוניים ביותר, לרבות ההליכים הבאים
 22. משכורתה של הנתבעת עת מתן ההחלטה למזונות זמניים הייתה _______ ₪ וכיום משכורתה היא ________ ₪.
 23. לאור פסיקת המזונות, ההכנסה של הנתבעת צמחה כלפי מעלה היות ובנוסף להכנסה של _______ ₪ החלה לקבל מזונות בשיעור של ____ ש"ח, לרבות קצבת המל"ל, והטבות מוניציפאליות שונות, בעוד שההכנסה הפנויה לנתבע הצטמקה, כך שמסך של ________ ₪, לחודש בהפחתת המזונות נותר לתובע סך של ______ ₪ להתקיימות עצמית.
 24. הצהרת פ

 

עילת תביעה ראשונה

 

 

 1. לאור האמור לעיל, וירידתו של התובע מנכסיו ומיכולתו להתפרנס, חל שינוי נסיבות מהותי המצדיק הקטנת המזונות.
 2. המזונות הראויים להיפסק הם: _________ ₪ על פי חישוב כדלקמן:

עילת תביעה שנייה

 

 1. בתקופה שבין _______ ועד ________ הנתבעת עסקה בניכור הורי והפרה צווים להסדרי ראיה באופן סדרתי, שיטתי ועקשני.
 2. הפרות הסדרי ראייה בוצעו בתאריכים ובנסיבות הבאות: ___________
 3. בין השאר יצוינו העובדות הבאות המעידות על סרבנות קשר וניכור הורי: ___________.
 4. לפיכך מתבקש בית המשפט למצוא כי הנתבעת היא סרבנית קשר אשר ביצעה אקטים של ניכור הורי.
 5. לפיכך, מתבקש בית המשפט להכריז על הילדים כילדים מורדים.
 6. לפיכך, מן הראי להקטין את המזונות בשיעור של ______ ₪ לחודש בגין ההפרות הסדרתיות, ההסתה והניכור ההורי, ופעולתה של הנתבעת בניגוד לסע' 17 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות: חובת הנתבעת לנהוג בדרך שהורים מסורים חייבים לנהוג. אימא מסורה חייבת לדאוג לכך שלילדים יהיה קשר מלא ומשמעותי עם אביהן, וכל חבלה בקשר זה מהווה הסתה, הפרת חובה חקוקה כאמור. 

 

עילת תביעה שלישית

 1. עד כה הייתה הנתבעת פטור לחלוטין מהשתתפות במזונות הילדים.
 2. יש לקחת בחשבון את משכורתה של הנתבעת והנכסים הזמינים לה בחישוב מחדש של השתתפותה של הנתבעת במזונות.
 3. בית המשפט לא לקח בחשבון את הכנסות האישה לצורכי חישוב מזונות בשל תקנות אושא, שמהדין האישי אשר נקלטו לדין בתקנות הרבנות הראשית, אלא שחוקים אחרים גוברים על תקנות אושא, לרבות חוקי השוויון בין גבר לאישה, וחוק כבוד האדם וחירותו, ואמנות בינלאומיות שונות בהן התחייבה מדינת ישראל שלא להפלות בין גבר לאישה.
 4. לפיכך תקנות אושר בטלות.
 5. מצבה הכלכלי של הנתבעת הוא כדלקמן:______
 6. הכנסותיה ותקבוליה של הנתבעת כדלקמן: _________
 7. משכורתו של התובע היא ______ ומשכורתה של הנתבעת היא _______- וביחד מדובר בסך של ______ לשני ההורים (100%).
 8. היחס בין משכורת התובע למשכורת הנתבעת הוא %_____ לעומת % ____. לפיכך מתבקש בית המשפט להפחית את צו המזונות בהתאם.

 

אשר על כן, מתבקש בית המשפט להפחית את המזונות כמבוקש.

 

                                                                        ______________  

                                                                        התובע:

תביעה להפחתת מזונות הנ"ל היא לבית משפט , בבית הדין הרבני הפורמט דומה

מידע נוסף באתר, מדריכי גירושין, דוגמאות לתביעות והסכמות

מחפשים טוען רבני שיטען עבורכם ויגיש תביעה להקטנת מזונות בבית הדין הרבני?