בבקשה תסמנו תרומה חודשית.

הגשת תלונה למשרד החינוך על אי קבלת תעודה לילד גם לאבא גרוש

תוכן לשים בגוף המייל

מכובדיי שלום רב

מצ"ב תלונה מסודרת מטעם התנועה לגירושין נורמטיבים.בשיתוף עם עמותת הלב לשוויון בהורות
בנושא חלוקת תעודות (מחצית וסוף שנה) להורים גרושים כאשר בית ספר ___________ מחלק תעודה אחת מקורית לילד שהולכת בדרך כלל לאימא, וצילום בשחור לבן או צבעוני שהודפס במכונת צילום שהולך בדרך כלל לאבא. 
דבר שלא  יעלה על הדעת וראוי שיעלם מהעולם!

בברכה 

תוכן הבקשה ( לייצר מוכן בוורד אם אפשרי?)

לכבוד:

מנכ"ל משרד החינוך – מר אסף צלאל

מנהלת מחוז תל אביב משרד החינוך – הגב' חיה שיטאי

מנהלת אגף חינוך בעיריית חולון – הגב' גילה קליין.

מנהלת בית ספר אשלים – הגב' טוני סאסי.

נציב תלונות הציבור משרד החינוך.

הנדון: חלוקת תעודות להורים גרושים.

שלום רב.

שמי דניאל עמירם מייסד עמותת ה.ל.ב העמותה לשוויון בהורות אשר פועלות בתחומים רבים בנושא שוויון בין הורים גרושים.

אחד הדברים שעשינו בשנה הקודמת היה הפיחד משמ ו ע תית בגיבוי סגן שרת החינוך דאז מאיר יצחק הלוי ביחד עם מחלקת

שפ"י של משרד החינוך (הגב' ליאת שמואלי). לשינוי חוזר מנכ"ל משרד החינוך 179 והחלפתו בחוזר מנכ"ל שוויוני יותר אשר

נכנס לתוקף בחודש ,03.2023 (חוזר מנכ" ל משרד החינוך מספר 0388 ).

אחד הסעיפים אשר גרם לתרעומת גדולה מאוד אצל הורים גרושים היה עניין התעודות.

כאשר הורה אחד היה מקבל תעודת מקור, וההורה האחר היה מקבל צילום או העתק (על פי הנוסח הקודם) .

למרות שבתי ספר רבים פעלו בצורה של ניתנת שתי תעודות זהות לילדים אחד הדברי ם שהתעקשנו עליהם היה העניין שיהיה

שינוי בסעיף זה דש ב ר זה לא יהיה באחריות או באמצעות טוב ליבו של הבית ספר אלא כדרך קבע בכלל מערכת החינוך .

ואכן בחוזר מנכ"ל החדש נרשם בצורה ברורה (בסעיף 3.7 ) שעל המוסד החינוכי להו ציא תעודה זהה להורה השני.

ועניין זמני השהות או כל דבר אחר שהיה בעבר קשור לזה ירד זה מכבר בחוזר מנכ"ל החדש. ואין זה עניינו של בית ספר

חלוקת זמני השהות בין הורים גרושים כאשר המגמה במערכת המשפט היא מגמה להוציא את המילה משמורת מהמציאות

הקיימת בבתי המשפ תה ט והחלפ " באחריות הורית משותפת". כפי שאומר החוק בצורה מפורשת ששני ההורים הם

האפוטרופוסים של הילד ואין זכויות יתר למי מההורים כשם שאין חובות יתר.

אני אבא גרוש ובני _____________________ למד השנה בכיתה א' בבי ת ספר ________________ בעיר _______________ בכיתה _____________

בבית ספר. אני חייב לציין לטובה את הקשר הטוב שיש לצוות החינוכי עם הילד. ואין לי תלונות בנוגע לכך אלא רק תשבחות .

אבל מבחינתי יש דבר אחד שלא יעלה על הדעת, כאשר אני מגיע לאסוף את בני ביום האחרון ללימודים נאמר לי שיש

תעודה מודפסת בבית דפוס לאימא בצורה של חוברת מושקעת ואומרים לילד שזאת התעודה שצריך להביא לאימא. ועוד

צילום במכונת צילום צבעונית שזאת התעודה לאבא.

לאחר שפניתי למחנכת הכיתה נאמר לי שאני היחידי שקיבל תעודה כזאת צבעונית כי אני התלוננתי כאשר כל השאר

מקבלים צילום בשחור לבן.

אבקש להבהיר שדבר משפיל זה הופסק בהרבה מאוד בתי ספר בארץ, אבא הוא הורה בדיוק כמו האימא ומגיע לו לקבל

תעודה יפה ומכובדת בדיוק כמו שהאימא מקבלת.

כמי שמתעסק בעניין השוויון בין הורים גרושים דבר זה בלתי נסבל בעיניי, ואני לא מוכן להתנהלות משפילה זו לא רק כנגדי

אלא כנגד כל הורה גרוש בבית ספר __________________או בכל בית ספר בכלל.

אבא הוא הורה בדיוק כמו ה אימא. ולא הורה סוג ב' וכל אקט משפיל אשר מרמז על כך דינו להעלם מהעולם .

1

02.07.23

אבקש לצטט מפסק דינו המופלא של מישאל חשין (בג" ץ 7111/95)

והפליה, ידענו, היא הרע-מכל -רע […] אין פלא בדבר אפוא"

שבכל אתר ובכל דור עשו ועושים בני החברה הנאורים

להעלמתה ולמיגורה של ההפל יה. והמלחמה היא מלחמה

מתמדת, מלחמת יום-יום " (השופט מ. חשין.)

כאשר אני מדבר עם מחנכת הכיתה אשר בקשר עם ס.מנהלת הבית ספר אני מקבל תשובות שלא מתקבלות על הדעת

לחלוטין.

כאילו התחושה "שעושים לך טובה" למרות שביקשתי לקבל תעודה עוד בחודש אפריל. ופנייה הועברה לסגנית המנהלת על ידי

שם מחנכת הכיתה ______________________________________ מספר הכיתה _________________

לכן מבוקש להבהיר ל כל מנהלי ב ית הספר שהורים גרושים מקבלים שתי תעודות זהות לחלוטין!

בנוסף בית הספר ____________________"" נדרש להדפיס לי את שתי התעודות אשר בני קיבל השנה באופן מכבד ה זהה למקור אשר קיבלה

האם ולא צילום ולחדול לאלתר מהנוהג הבזוי הזה.

בנוסף למכתב התנצלות על התנהלות משפילה זו אשר מעבירה מסר מרומז שההורות שלי או של כל אבא גרוש אחר שילדיו

נמצאים בבית ספר _____________________ היא הורות בדרגה נמוכה יותר משל אימהות. דעה חשוכה שלא מתאימה עוד למערכת החינוך של

שנת 2023 .

חשוב שנזכור תמיד!

הש שוויון בין בני אדם מתחיל בחינוך!

בברכה דניאל עמירם

מייסד עמותת ה.ל.ב, בשיתוף התנועה לגירושין נורמטיבים.

העמותה לשוויון בהורות (ע"ר)

580719391

2

העתקים:

שר החינוך יואב קיש, יועצת משפטית משרד החינוך, משרד מבקר המדינה, ח"כ אלי דלל (יו"ר

הועדה לזכויות הילד), ח"כ טלי גוטליב.