בבקשה תסמנו תרומה חודשית.

תע"ס

תע"ס תקנון עבודה סוציאלית

תקנון העבודה הסוציאלית התע"ס הוא מסמך בעל תוקף משפטי מחייב לעבודת פקידות הסעד, הן לכתיבת תסקירים והן להסמכה על פי סעיפים 19 ו 68 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. הורה יקר:  אל תסמוך על עורכי הדין שלך, וגם לא על פקידת הסעד, ובוודאי וודאי שלא על שום דבר שקשור לגוף רשמי של מדינת ישראל.  הדפס את כל ההוראות הרלבנטיות, שנן אותם, והבא אותם לכל פגישה עם פק"ס, ביהמ"ש ועורכי הדין.  במיוחד שימו לב שעל הפק"ס להכין תסקיר בנוסח אחיד, ואסור להן לשרבט מכתב עם חירטוטים, מה שבדרך כלל קורה.  כמו כן, פקידות סעד מחוייבות לקיים אינטראקציה בין כל הורה והקטינ/ים, ולדווח על כך בתסקיר.  פקידת סעד סאדיסטית במיוחד  לא תקיים אינטראקציה בכוונה על מנת למנוע ממך לראות את הילד/ים, ולהנציח את תקופת הניתוק בינך ובין הילד/ים, כדי שאחר כך יוכלו לטעון שבגלל הנתק (שהן בעמצן גרמו), יש צורך להרגיל את הילד/ים מחדש לאבא, אך ורק באמצעות "ראייה מדורגת" דרך מרכז קשר.  כך מנציחות פקידות הסעד את התעשייה האדירה של הזרמת כספים למשרד הרווחה ומרכזי הקשר הידועים לשמצה.  רונית ג' באתרה המשובח MyFamilyThoughts כתבה שאילו היו פקידות סעד ישראליות מעורבות בפולין אחרי מלחמת העולם השנייה בהשבת ילדים יהודיים שנמסרו להצלה משמד למשפחות נוצריות, הן היו מונעות החזרת הילדים באמצעות אותו טיעון קלוקל ומרושע של ראייה מדורגת או "הרגלת הילד/ים לאבא בנינוחות מדורגת" (כלשונה של פק"ס אהובה שמעוני).

תפקיד אחר של הפק"ס, אחרי שהגישה תסקיר, ואולי גם "תסקיר משלים" הוא "הסמכה לפי סעיפים 19 ו 68 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.  כאן טמון מוקש כי אין תע"ס על זה בכלל, וגם החוק עצמו לא אומר מילה מה פירוש הדברים.  לכן, הורה יקר, ברגע שתשמע את המילים "הסמכה לפי סעיפים 19 ו 68", מהשופטת או מהעו"ד שלך, פשוט אל תסכים.  אין בזה שום צורך.  פירוש הדברים, שממנים לך קצינת מבחן, ושאתה מוסר את חייך בידי פקידת הסעד שתוכל להגיד לך מה לעשות, להטריד אותך, להעליל עליך עלילות, ולהמאיס עליך את החיים. בעיקרון יסבירו לך שהפק"ס בסך הכל מתווכת במקרה של סכסוך על הסדרים אד-הוק,  ושהיא "תעזור לך" להגיע להבנות עם האקסית. בולשיט!  זה לא מה שיקרה.  הפק"ס נועדה להשגיח עליך, לכתוב עליך דו"חות, ולהמאיס עליך את הקשר עם הילדים.  יש פתרונות שלא באמצעות משרד הרווחה.  אם יש הסכם הסדרי ראייה מפורט כדבעי, עם חלוקת ימים, חגים, חופשות, מועדים, ימי הולדת, השעות המדוייקות ומקומות איסוף והחזרה, אין צורך בשום פק"ס. לטובתך, אל תסכים להסמכה שכזו.  באותו הרגע איבדת את החירות על החיים שלך.

השר האחראי על התע"ס היה משה כחלון, אולם שר זה עסוק בתקשורת בין חברות בלסללולר וצרכנים, ולא מעניין אותו התקשורת בין אבא וילדיו.  להלן הוראות התע"ס הרלבנטיות.

הוראות תע"ס 3-20 "תפקידו ודרכי עבודתו של פקיד הסעד לסדרי דין"

הוראת תע"ס 3-28 "מניעה וטיפול בתופעת האלימות במשפחה"

הוראות תע"ס 3-36 "מרכז קשר הורים-ילדים"

נספח א לתע"ס 3-28 טופס "דוח סוציאלי לנשים מוכות"

נספח ב לתע"ס 3-28 "כללים ואופן טיפול בגברים מורחקי בית משרד הבינוי והשיכון"

נספח ד לתע"ס 3-28 "כלי להערכת מסוכנות – אלימות בין בני זוג"

תקנות העובדים הסוציאליים (כללי אתיקה מקצועית), תשנ"ט 1999

שימו לב שעל פי סקר של משרד הרווחה עצמו בקרב עובדות סוציאליות, רובן מודות שאינן ממש מכירות את התע"ס או שהן בקושי משתמשות בו.  74% הודו שבכלל לא קיבלו הכשרה בתע"ס.  למעשה העו"ס שנדגמו בסקר הסכימו כולן שיש להכניס הכשרה בתע"ס לבית הספר להכשרת עובדי רווחה.  בית הספר בו מדובר מלמד את פקידות הסעד סטראוטיפים של גברים כאלימים, ונשים כמסכנות, ודוחף את האג'נדה שפקידות הסעד חייבות לנקוט גישות "התערבותיות" או "טיפוליות", בכל זוג שנשלח לידיהן מבית המשפט למשפחה, מבלי להבין שרוב הזוגות אינם זקוקים בכלל להתערבות או טיפול.  בסך הכל, כאשר בית המשפט מזמין תסקיר, בית המשפט מבקש מהן בסך הכול לחקור את מצב ההורים מבחינת יכולתם לקיים קשר עם הילדים, אולם לאור ההכשרה הקלוקלת, כל זוג מתגרש, נהפך לזוג "נזקק" ל"התערבות" או ל"טיפול" בכפייה. להלן הסקר:  "סקר בדיקת שימוש בתע"ס", דר' רנטה גורבטוב, פבר' 2010

תגובה אחת בנושא תע"ס תקנון עבודה סוציאלית