בבקשה תסמנו תרומה חודשית.

21 באוקטובר 2020

מעצר פעילים חברתיים

עמותת אבות למען צדק מביעה מחאה על מעצרם של הפעילים החברתיים, מוטי לייבל, צביקה זר ולורי שם-טוב על מה שנחזה כסתימת פיות ושלילת חירותם, פעילים חברתיים אשר פעלו למען חברה צודקת ושוויונית, מכתב בנושא נשלח ליושב ראש הכנסת ולחברי כנסת נוספים אשר בחרו למלא פיהם מים לאור המעצר הפוליטי

דרישה להתערבות היועץ המשפטי לכנסת

| דרישה להתערבות היועץ המשפטי לכנסת – הוועדה המיוחדת לזכויות הילד
| עמותת אבות למען צדק פנתה ליועץ המשפטי של הכנסת בדרישה שהוועדה המיוחדת לזכויות הילד בכנסת לא טרחה להזמין את העמותה או כל ארגון אבות אחר להציג את סוגיית ניכור אבות במסגרת גירושין | פורסם בתאריך: 08/10/2017

בג"צ 2511/17

אבות למען צדק עתרה לבית המשפט העליון בשבתו כבגצ בדרישה כי יורה על ביטול דוקטרינות שיפוטיות שנוהגות בתחום דיני המשפחה בהליכי גירושין בין בני זוג עם ילדים אשר מפלה גברים לעומת נשים | פורסם בתאריך: 21/03/2017

להחזיר את הרוצחות לכלא

השתתפות הרוצחות, סימונה מורי ודאלל דאוד בכנס בתל אביב נחזה כהפרה בוטה של תנאי השחרור המוקדם – היועץ המשפטי לעמותה הונחה לפנות למשרד המשפטים לכנס את וועדת השחרור המוקדם ולהחזיר את הרוצחות לכלא

השתתפות בוועדה באו"ם

יוני קאפח המשנה ליושב ראש עמותת ‘אבות למען צדק’ והמשפטן צביקה זר השתתפו בכנס ה 66 לזכויות כלכליות וסוציאליות באו”ם הכנס עסק בזכויות אדם כלכליות וסוציאליות בישראל, אבות למען צדק יחד עם מומחי האו”ם ביקשו מענה מנציגי מדינת ישראל למספר שאלות מצומצמות הנוגעות להפרת האמנה על ידי מדינת ישראל, אמנה אשר במסגרתה התחייבה ישראל על זכויות אדם סוציאליות וכלכליות, כפי שמשתמע מסעיף 10 לאמנת האו”ם בדבר זכויות סוציאליות וכלכליות.