בבקשה תסמנו תרומה חודשית.

התנועה לשינוי ברווחה: . אבי מלניק -שובו ילדים

שובו ילדים, מלניק לשינוי הרווחה
מערכת רווחה נורמטיבית = חברה בריאה

נורמטיביות בגירושין תלוייה בעיקר ברצון מערכת הרווחה והמשפט להתנהל בצורה שוויונית

 אלא הפוך, תיעדוף מגדרי ודחיפה מסיבית למלחמה ע"י מערכת הרווחה והמשפט עצמה וזאת ע"י אינסוף תמריצים.

דרישות :

עצירת ההתעללות המשפטית באבות ובילדיהם וגם באימהות

החל מעצירת מניעות קשר, הניכור הורי החלקי או המלא

מניעת פסיקות משפטיות בניגוד לחוקי המדינה! והחלת חוקים שוויונים קיימים. 

חיוב מערכת הרווחה והעוסיו"ת להכיר בתופעת הניכור הורי
חיוב משרד הרווחה להציג תוכנית טיפולית נורמטיבית לטיפול בניכור הורי

דרישה ממערכת המשפט לניהול הליכי גירושין קצרים, נורמטיביים וקצובים בזמן
דרישה לאכיפה שווה לגברים ולנשים ולתהליך שוויוני אמיתי
ביטול חזקת הגיל הרך. 

סקירת מחאות מהשנה האחרונה. וסיקור תקשרותי.

מחאתו של אבי מלניק מול משרד הרווחה ושר הרווחה בירושלים