בבקשה תסמנו תרומה חודשית.

האם נסיון הלינץ' של הפמינסטיות ביושבי בית הדין הרבני יעיר את הרבנים לגבי הסכנה בהיכנעות ושיתוף פעולה עם הגורמים המרקסיסטים?

האם נסיון הלינץ' של הפמינסטיות ביושבי בית הדין הרבני יעיר את הרבנים לגבי הסכנה בהיכנעות ושיתוף פעולה עם הגורמים המרקסיסטים?

ארוע האלימות הקיצונית של הפמיניסטיות והמרקסיסטים בבית הדין הרבני בתל אביב
כלל אלימות פיזית כלפי מאבטחים, מצור, ריסוס כתובות נאצה על בית הדין הרבני על ידי פמיניסטיות רדיקליות אלימות, וסגירת המים ליושבי הבניין והמאבטחים נאלצו להתגונן ולסגור את הדתות בפני המרקסיסטיות האלימות. . 
 

האם ארוע מכונן זה יעיר את הנהלת בתי הדין הרבני ואת הרב הראשי לישראל, ורבנים בכירים להבין כי הגיעה העת להתנתק לגמרי מכל הגורמים המקדמים את דפוסי הפעולה האלימים האלו כלפי דיינים וכלפי מוסד בית הדין הרבני?

 

וכלפי אזרחים יהודים שמפחדים מאלימות פיזית או נפשית של נשות הפמיניזם הרדיקליות, הפועלות בדרכים אלימות לא רק כלפי בית הדין הרבני ויושביו אלה גם כלפי המתדיינים בו. 

 

האם הרבנים, הדיינים ומערכת בית הדין הרבני מבינה כי היא כיום משתפת פעולה ומעודדת גורמים מרקסיסטים ? 


מערכת בית הדין הרבני והדיינים עובדים בשיתוף פעולה צמוד עם מערכת הרווחה והעובדות הסוציאליות, שרובן המוחלט אם לא כולן מחונכות על בסיס ערכי המרקסיזם במודע או שלא במודע, ופועלות על פי ההלכה המרקסיסטית ולא על פי ההלכה היהודית בצורה ברורה. דבר שמשתקף בהתנהלותן מול אבות וילדים בהליכים השונים.

הכרת שיתוף הפעולה הנוכחי של בית הדין הרבני עם גורמים בעלי חשיבה מרקסיסטית מובהקת. העובדות הסוציאליות הכרחית כדי לעקור את דפוסי החשיבה של הדת המרקסיסת מתוך המערכת. 

כיום העובדות הסוציאליות פועלות במודע או שלא על פי מערכת ערכים הנגזרת מכתבי והוגים ( "המקבילה להלכה היהודית") מרקסיסטים.  
מערכת החשיבה, ודפוסי החשיבה הפמינסטיים מבוססים כולם על  דפוסי וכתבי קארל מארקס והוגים ( שהם רבנים חילוניים לכל דבר) מרקסיסטים אחרים שהגיעו אחריו כמו _____ ____________ ______________ ________ . 

 

 

ארגוני הגברים ערכו מספר רב של ניסויים, ובדקנו האם ניתן לעבוד עם העובדות הסוציאליות כחלק מאיתנו בתוך ארגוני גברים, ובכך לנסות לייצר מערכת שבה העובדות הסוציאליות מייצרות יציבות בהליכי הגירושין וזאת במקום לדרדר את המצב המשפחתי והנפשי של ילדים והורים ואבות.  אך ניכר כי העבודות הסוציאליות  אינן מסוגלות להשתחרר מתפיסתן המרקסיסטית פמיניסטית, לפיה הן "חייבות להתנגד לדיכוי" .
לתפיסתן תפקידן הוא ("עזרה לאישה" "שחרור האישה המדוכאת") ובפועל שבירת האבא והילדים והכפפתם לרצון האישה המדוכאת.

בחנו אף תפקוד והעסקת עובדות סוציאליות בתוך עמותות אבות  בהן הסביבה מעודדת יצירת יציבות בגירושין, וביקשנו מהן לתפקד כשחקן המייצר יציבות נפשית לילדים. והמונע דירדור מצב. וזאת בנסיון להפוך את העובדות הסוציאליות לגורם מייצב, במקום גורם המעודד אי יציבות ומדרדר לכאוס ופגיעה נפשית ילדים. 

אך אף בתוך עמותות גברים, דפוס הפעולה של העובדות הסוציאליות נשאר כזה המדרדר מצב, עד דרדור מצבם הנפשי של הילדים. וזה נובע מכך שלתפיסתן המרקסיסטית חובתן להתנגד לדיכוי בכל מקרה,

 

 

האם דפוסי  המחשבה המרכסיסטים אלימים? ומצדיקים אלימות? ומתי ? 

 

המרקסיזם ממסגר לחברי הדת (כת) השמדה כחמלה אם ההשמדה
באה ממקום של להתנגד לדיכוי.
מערכת ההפעלה המרקסיסטית מאפשרת לעובדות הסוציאליות  להתנגד לדיכוי גם במחיר פגיעה בילדים ותפיסתית הן רואות בשיחרור המדוכא (האישה ) ערך של חמלה המצדיק גם פגיעה במטופלים, ילדים, אבות וכו וכו
דוגמא טובה לעניין זה היא רופאים המסרבים לטפל במטופלים ומאמינים באמונה שלמה שהם חייבים להתנגד לדיכוי. כי לתפיסת הכת ההתנגדות לדיכוי היא ערך עליון.  

 

 #מרקסיזם זו דת שמייצרת לאנשים דפוסי מחשבה, ופעולה שונה. וכאשר ההגדרה מיהו קורבן נמצאת בידיו של המרקסיסט הראשי שקובע עובר כולם מיהו קורבן ומהו דירוג הקורבנות. 

מהרגע שבית הדין הרבני הוכרז כארגון מקרבן על ידי המרקסיסט הראשי (בפועל כמקבילים לרבנים גדולים דור)
החובה על המרקסיסט או המרקסיטית להתנגד לו ואם יש צורך אף לפעול נגדו באלימות כפי שראינו בהתקפת הפמינסטיות המרקסיסטיות על בית הדין הרבני בתל אביב. 

לתפיסתן כמו הפגיעה בילדים, פגיעה הרבני הינה מעשה ראוי והן יכולות להגיע לפגיעה חמורה יותר כי יש להן הצדקה מוסרית לתפיסתן ולתפיסת הדת החילונית המרקסיסטית. 

הדת או כת המרקסיסטית  הרסנית מאוד, יש שיגידו שטנית, המנוגדת להלכה היהודית. ואימצה לעצמה דמויות שטניות, שירה שטנית, וערכים של יצירת כאוס פירוק החברה, המשפחה ופגיעה באנשים כאקט לגיטימי.   ולתפיסתנו בית הדין הרבני צריך לשפוט על בסיס ההלכה היהודית. במיוחד בנושאי ילדים, ולא להתבסס על חוקי הדת המרקסיסטית שהיא דת או כת כמעט שטנית.פגיעה נפשית בילדים בגירושין 

שמערכת ההפעלה שהיא מייצרת לאנשים, מייצר אנשים ששואפים לכאוס לדירדור מצב, פירוק החברה, המשפחה, והתעללות נפשית בילדים בגירושין.

חשוב לציין כי תפיסות מוששרות עמוק מאוד אצל כל העובדות הסוציאליות ובחנו גם עובדות סוציאליות דתיות. ההתנהלות היא לפי דפוסי התנהגות מרקסיסטים וקידו ופגיעה בילדים אם זה מגיע על רקע של התנגדות לדיכוי המצדיקה פגיעה זו.  

לתפיסתנו יש צורך מידי בהוצאת העובדות הסוציאליות מתהליך הגירושין בישראל.

 

הוצאת העובדות סוציאליות מתחומי הגירושין בתוך בית הרבני 

התנתקות של מערכת בית הדין הרבני ממערך הרווחה

קידום מפגש של דיינים עם הילדים כאשר יש בכך צורך

התבססות על דוחות מערכת החינוך בנוגע לילדים 

הפסקת פעילות טיפולית אצל העובדות סוציאליות מכיוון אינן מסוגלות לטפל ללא דירדור המצב. כיום העוסיות הין גורם מדרדר. המייצר יותר פגיעה נפשית בילדים ובאות מאשר טיפול אמיתי.

 

ונמצאו אינסוף מקרים של מניעת טיפול נפשי לילדים ולאבות, או לשני ההורים שבוצעו בצורה מכוונת – ע"י נשות הרווחה,
על ידי עוסי"ות פרטיות,
עוסיו"ת במשרד הבריאות ולצרנו גם על ידי עובדות סוציאליות בארגוני אבות.

 

קשה לתפוס את אי הטיפול בילדים על ידי עובדות סוציאליות אך יש לנו אינסוף הוכחות לנושא. בכתב, בהקלטות בעל פה.

ולאחרונה הציבור נתקל גם ברופאים שמסרבים לטפל על רקע הרפורמה המשפטית

בטייסים שלא רוצים לטוס   

 כך גם העובדות הסוציאליות בהנתן "חובה להתנגד" יבטלו וימנעו טיפול נפשי בילדים ככל הדרוש.
ועד פגיעה נפשית מכוונת 
בילדים ובאבות.  

עוד על הכת המרקסיסטית ודפוסי הפעולה השטניים , בשירה המרקסיסטית, בכתבים המרקסיסטים ובתרבות הפופולרית

גי'מס לינדסי על המרכסיזם כדת הדיאלקטית של השמאל - הרצאה מעמיקה על דפוסי החשיבה ומערכת ההלכה והמחשבה של המרקסיסטים

הרשמו לרשימת התפוצה

אהבתם? שתפו
Facebook
Twitter
Email
Telegram
WhatsApp

אולי תאהבו גם את

Rabbinical Lawyer

If you are Jewish and want to get divorced, it may be advisable to choose a rabbinical lawyer to represent you in the rabbinical court.

המשיכו לקרוא »

ארבלאו צייד הטונות?חדשות 15 והסיפור המוזר מאחורי ההאשטאג #ישלהפות

"חדשות 15", ערוץ החדשות האמין ביותר ברשת מספק מידע אמין לעכברי טוויטר ולפמיניסטיות עם כרס ושפם. ומובלת בבלעדיות ע"י משתמש הטוויטר "ארבלאו צייד הטונות", אליו ניתן

המשיכו לקרוא »