נפגעי תקיפה מינית ?

נפגעי תקיפה מינית זכאים לקצבת נכות