כשלון במניעת אובדנות

מבקר המדינה – כשלון משרד הבריאות במניעת אובדנות