בבקשה תסמנו תרומה חודשית.

רצח גברים

כאן יבוא תיאור נושא המשנה (התגית)

זן בסכנת רצח

קמפיין ההסתה של ארגוני הנשים, שגילו אתמול בכנסת חומה בצורה של חברי כנסת וארגוני משפחה אשר אמרו עד כאן, גייסו מאתמול אחה"צ את כל הגייסות. מאתמול התקשורת כולה התגייסה להוכיח שהנשים הן זן בהכחדה, האם ישראל הפכה למקום מסוכן לנשים? בשנת 2019 נרצחו 5 נשים בידי בין זוגם, 3 נרצחו בחברה היהודית, 2 נרצחו בחברה …

זן בסכנת רצח לקריאה »